Úklid černé skládky za Avionem 28.10.2021

Říj 31, 2021

Ve čtvrtek 28.10. se sešlo šest studentů Ostravské univerzity a jedna studentka Matičního gymnázia. Akce trvala tři hodiny a byla velmi náročná kvůli strmému terénu a množství odpadu. Při úklidu jsme museli použít tažné lano z auta, poněvadž bychom se do prudkého kopce i s plnými pytli nedostali. Pomocí lana jsme se v nejprudším místě nad vrcholkem přitahovali, nebo jsme na jeho konec uvázali pytel s odpadky a vytáhli jej nahoru. Odpadky byly rozmanité, od gumových hadic, PET láhví i skleněných láhví přes lednici a počítač, až po dětské plenky a oblečení. Nejvíce ale převažovaly PET láhve a skleněné láhve od alkoholu.

Ze začátku to vypadalo, že jsme, co se týče množství pytlů, dobře vybaveni. Ke konci se ale ukázalo, že třicet tenkých pytlů a deset pevných pytlů bylo málo a všechen odpad se nám do nich nevešel. Proto jsme oblast opustili i přes to, že jsme neuklidili úplně všechno. Devadesát pět procent nepořádku už je ale na skládce a my jsme rádi, že to nejhorší je za námi. Vypadá to ale, že se na místo ještě někdy vrátíme a doděláme zbytek, na který už nebude potřeba takové množství pytlů.

Jmenovitě se za Ostravskou univerzitu zúčastnili:

Eliška Rozsívalová, Přírodovědecká fakulta

Zuzana Lisníková, Lékařská fakulta

Aneta Horkelová, Lékařská fakulta

Evghenii Diomin, Lékařská fakulta

Tomáš Batěk, Lékařská fakulta

Zdeněk Vyhňák, Lékařská fakulta

Za Matiční gymnázium v Ostravě, Kateřina Horkelová

Tímto všem zmíněným děkujeme za těžkou práci, kterou odvedli a těšíme se na další společné akce.

Dík patří také panu místostarostovi obvodu Ostrava-Jih, Zdenku Hübnerovi, který nám zajistil kontejner, jenž se nám podařilo naplnit úplně celý.

Sdílej příspěvek!

Poděl se o příspěvek s přáteli!