Zasadíme strom hodinových vnuků

V Ostravě –  Bělském  lese poroste strom Hodinových vnuků. Zasadíme ho 3.4. odpoledne. Rádi bychom , aby Hodinoví vnuci pevně zapustili v Ostravě své kořeny. Symbolem by měl být  buk lesní, který  snad zdárně zasadíme. Podobně chceme postupovat i v dalších městech s Hodinovými vnuky

Úklid černé skládky za avionem

Úklid černé skládky za avionem

Ve čtvrtek 28.10. se sešlo šest studentů Ostravské univerzity a jedna studentka Matičního gymnázia. Akce trvala tři hodiny a byla velmi náročná kvůli strmému terénu a množství odpadu. Při úklidu jsme museli použít tažné lano z auta, poněvadž bychom se do prudkého kopce i s plnými pytli nedostali. Pomocí lana jsme se v nejprudším místě nad vrcholkem přitahovali, nebo jsme na jeho konec uvázali pytel s odpadky a vytáhli jej nahoru. Odpadky byly rozmanité, od gumových hadic, PET láhví i skleněných láhví přes lednici a počítač, až po dětské plenky a oblečení. Nejvíce ale převažovaly PET láhve a skleněné láhve od alkoholu.

Ze začátku to vypadalo, že jsme, co se týče množství pytlů, dobře vybaveni. Ke konci se ale ukázalo, že třicet tenkých pytlů a deset pevných pytlů bylo málo a všechen odpad se nám do nich nevešel. Proto jsme oblast opustili i přes to, že jsme neuklidili úplně všechno. Devadesát pět procent nepořádku už je ale na skládce a my jsme rádi, že to nejhorší je za námi. Vypadá to ale, že se na místo ještě někdy vrátíme a doděláme zbytek, na který už nebude potřeba takové množství pytlů.

Jmenovitě se za Ostravskou univerzitu zúčastnili:

Eliška Rozsívalová, Přírodovědecká fakulta

Zuzana Lisníková, Lékařská fakulta

Aneta Horkelová, Lékařská fakulta

Evghenii Diomin, Lékařská fakulta

Tomáš Batěk, Lékařská fakulta

Zdeněk Vyhňák, Lékařská fakulta

Za Matiční gymnázium v Ostravě, Kateřina Horkelová

Tímto všem zmíněným děkujeme za těžkou práci, kterou odvedli a těšíme se na další společné akce.

Dík patří také panu místostarostovi obvodu Ostrava-Jih, Zdenku Hübnerovi, který nám zajistil kontejner, jenž se nám podařilo naplnit úplně celý.

Sportovní den pro seniory v Praze

Sportovní den pro seniory v Praze

Hodinoví vnuci ze Středního odborného učiliště kadeřnického v Praze 8  budou pomáhat  při Sportovním  dni seniorů. Konkrétně  21.5.  v Domově seniorů Nová slunečnice v Praze- Bohnicích. Naše vnuky čeká důležitá role v podobě organizátorů a rozhodčích. Díky laskavému svolení vedení školy  pomohou Hodinoví vnuci při celodenním sportování dříve narozených  už druhý rok. Podobně jako loni budou například počítat body , rovnat kuželky , podávat míčky a samozřejmě také povzbuzovat účastníky . Na sportovní den přijedou týmy  soutěžících  z domovů seniorů v Praze a okolí. 

Zveme Vás na Mezinárodní taneční a vokální koncert

Zveme Vás na Mezinárodní taneční a vokální koncert

Spolek Počteníčko, Domov Slunečnice Ostrava a Taneční škola Palas dance z Ostravy-Šenova spojily síly při organizaci koncertu pro dobrou věc. Klientům domova, jejich rodinným příslušníkům a dalším zájemcům se představí zpěváci, muzikanti a tanečníci z ukrajinského Lvova. Koncert  souborů Zvoneček a Vykrutasiki  začíná v Domově Slunečnice  21.5 v  15.00. Zapojí se i Hodinoví vnuci, kteří na koncert doprovodí některé klienty domova. . Vstupné je dobrovolné, výtěžek půjde pro zmíněné ukrajinské soubory. Všechny Vás srdečně zveme!

Další strom Hodinových vnuků zasazen!

Další strom Hodinových vnuků zasazen!

Dne 26.4. jsme zasadili další strom Hodinových vnuků, tentokrát v Bohumíně. Jde o Strom nejen Hodinových vnuků, ale taky Hodinových babiček. Konkrétně  je to sakura- okrasná třešeň. Zasadili jsme ji v Okružní ulici nedaleko klubu seniorů. Vyšlo nám nádherné počasí a doufáme, že nám strom krásně pokvete. Akce se zúčastnil i starosta města, pan Petr Vícha.