Společné luštění křížovek si oblíbili senioři v šesti krajích

Pro 5, 2021

Křížovkářská liga seniorů má celostátní úspěch. Z Moravskoslezského kraje se rozšířila do dalších pěti regionů. Největší zájem je díky tradici a podpoře kraje na severní Moravě a ve Slezsku, kde se společným luštěním křížovek baví na 1500 seniorů. Jejich oblíbená Křížovkářská liga začala v dubnu a skončila v listopadu. Do pravidelného luštění se zapojili lidé v domovech i klubech seniorů, zájemci se registrovali také v několika knihovnách a městských informačních centrech, kam si každý týden chodili pro novou křížovku. Patronem Křížovkářské ligy, určené lidem starším 60 let, je náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální záležitosti Jiří Navrátil. 

„Velkou předností Křížovkářské ligy je, že se dá připravit i bezkontaktně, tedy i ve složité epidemiologické situaci. Takových aktivit není mnoho.  Nejde jen o zábavu a rozptýlení, ale rovněž o pravidelné trénování paměti, což má hlavně velký význam pro duševní zdraví. Cenné je, že díky soutěži může luštit křížovky i několik desítek lidí upoutaných na lůžko. Především ale chceme, aby se lidé měli na co těšit, abychom jim nabídli pohodu, zmírnili stres. V dnešní nelehké době to má obrovský význam. Jsem přesvědčen o tom, že soutěž může pomoci zmírnit jeden z největších problémů starších lidí v současnosti| – pocit osamění, “ uvedl náměstek hejtmana Jiří Navrátil. 

V domovech seniorů a domech s pečovatelskou službou či v klubech seniorů nabízí Křížovkářská liga pravidelnou a dlouhodobou volnočasovou aktivitu. I proto nejsou křížovky složité. Na úspěšné luštitele čeká odměna – hlavně dárkové balíčky s čajem, sušenkami, oplatky a další. Podmínkou je, odevzdat ve stanoveném termínu formulář se všemi tajenkami. 

Díky podpoře ministerstva práce a sociálních věcí  měli Křížovkářskou ligu senioři také v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém, Karlovarském kraji a v Praze. Přestože tam byla soutěž téměř výhradně v domovech seniorů, zapojilo se do luštění celkem devět stovek babiček a dědečků. „ Soutěž má úspěch nejenom, že jde o vítanou volnočasovou aktivitu a oblíbenou činnost, ale také proto, že nám s realizací pomáhají  aktivizační a sociální pracovnice v domovech seniorů. Bez jejich pomoci by Křížovkářská liga  neměla takový ohlas a někde by třeba vůbec nebyla,“ říká Ivan Sekanina, předseda Spolku Počteníčko, který Křížovkářskou ligu připravuje.

Sdílej příspěvek!

Poděl se o příspěvek s přáteli!