Projekt Symbióza-kreativní senior, který podporuje společnost OZO, se nezastavil ani během prázdninových měsíců. Naopak nabídl nové aktivity. A dlužno dodat, že velmi úspěšné. Zdravotní cvičení Tchi-kung, zaměřené na protahovací cviky vhodné například při bolestech...