Studenti udělali ptačí budky pro sýkorky

Studenti udělali ptačí budky pro sýkorky

Projekt Student v lese má za sebou úplně novou aktivitu. K likvidaci černých skládek, úklidu klestí a sázení stromků se přidala i výroba ptačích budek.

Je to nápad a zásluha Ostravských vodáren a kanalizací, se kterými spolupracujeme. Firma objednala dílnu ve Světě techniky DOV, sehnala starší prkna jako materiál a nákresy budek. Student v lese zase připojil studenty .  Konkrétně přišlo vyrábět ptačí budky deset studentek a studentů z Bezpečnostně právní akademie v Ostravě-Michálkovicích.

Šlo jim to skutečně dobře. Nešlo přitom o nic jednoduchého. Mnozí  pracovali třeba se svěrákem, pilkou, pilníkem nebo vrtačkou poprvé v životě. Prkna museli podle výkresů naměřit, rozřezat, zbrousit,  sešroubovat.

Výsledkem pracovního odpoledne v dílně je šest ptačích budek pro sýkorky.

Velkou zásluhu na tom má pan Petr Maršálek, zástupce Ostravských vodáren a kanalizací, který pracoval se studenty a navíc vše organizoval. Ptačí  budky  jsou určeny do lesa u Čistírny odpadních vod  v Ostravě-Přívozu.

Děkujeme Ostravským vodárnám a kanalizacím za příležitost a novou aktivitu a děkujeme báječným studentům z Bezpečnostně právní akademie Ostrava! 

Kofola dala  studentům minerálky zdarma! 

Kofola dala  studentům minerálky zdarma! 

Parádní překvapení nachystala společnost Kofola Československo, a.s. pro studenty zapojené do projektu Student v lese. Kofola tento projekt trvale podporuje, tato společnost byla  první, kdo nám před třemi roky poskytl dotaci.

Spolupráce pokračuje i nadále, díky tomu můžeme jezdit se studenty sázet stromy i uklízet klestí po kůrovcové kalamitní těžbě v Beskydech.

Začátkem listopadu nám Kofola připravila překvapení v podobě minerálek z Ondrášova. Ochucené i přírodní Ondrášovky tak dostanou studenti pro zlepšení svého pitného režimu.

Konkrétně už minerálky rozvážíme tak, abychom je předali ve školách, které se do projektu Student v lese pravidelně zapojují.

Pití jsme už předali ve Waldorfské střední škole Ostrava, v Matičním gymnáziu Ostrava, ve Střední škole Bohumín a v Gymnáziu Františka Živného Bohumín. Na minerálky se mohou těšit určitě i studenti Biskupského gymnázia Ostrava a Bezpečnostně právní akademie Ostrava. 

V každé z těchto škol se do akcí Studenta v lese zapojuje pravidelně kolem třiceti studentů. Moc děkujeme Kofole!

Úspěšná akce Studenta v lese

Úspěšná akce Studenta v lese

Projekt Student v lese opět zabodoval naplno. Tentokrát jsme společně se studenty bohumínského Gymnázia Františka Živného uklízeli klestí nad  Pražmem v Beskydech. Konkrétně šlo o dokončení úklidu paseky po kůrovcové kalamitní těžbě.

Celkem nás bylo 28, ke studentům se připojila i jedna členka bohumínského Seniorklubu.

Akce se vydařila, bylo báječné počasí a skvělí účastníci. Paseku jsme vyčistili vlastně pro sebe. Jsme domluveni s lesníky, že na jaře tam budeme se studenty několika škol zalesňovat. Zasadíme mladé buky, duby, javory, modříny a jedle.  Těšíme se už teď!

Velký dík patří studentům  a paní profesorce A. Nadažyové, která akce pomáhá organizovat a vždy s námi i pracuje.

Děkujeme vedení gymnázia a společnosti Kofola Československo, a.s. za podporu! 

Úklid klestí Pražmo

Úklid klestí Pražmo

Student v lese pokračoval další akcí v Beskydech. Tentokrát šlo o úklid klestí nad obcí Pražmo nedaleko Morávky, konkrétně jsme dávali na hromady větve po kůrovcové kalamitní těžbě. Část smrků také zničila houba Václavka.

Do úklidu klestí se pustili studenti Biskupského  gymnázia z  Ostravy-Poruby. s paní profesorkou R. Kany  a byli hodně dobří. Uklidili jsme velkou část  paseky, zhruba 60-70 kubíků klestí.

Lokalita v Pražmě je pro nás hodně zajímavá. Jsme domluveni s Lesy ČR, že letos  místo uklidíme a na jaře tam budeme sázet sazenice dubů.

Velký dík studentům a velký dík Kofole za podporu akce!


Dokončujeme motýlí louky v Ostravě

Dokončujeme motýlí louky v Ostravě

S nástupem podzimu  finišují naše práce na motýlích loukách v Ostravě. Díky podpoře společnosti OZO jsme založili společně se studenty celkem tři louky. V Domově Sluníčko, u Domu s pečovatelskou službou Horymírova, a také v areálu Alzheimer centra (HOME) v Ostravě Vítkovicích. 

Celkem se do odstranění drnů, pokrytí plochy zeminou a osetí zapojilo přes 60 dobrovolníků, zejména šlo o studenty z Bezpečnostně právní akademie Ostrava a Biskupského gymnázia Ostrava Pomáhali také studenti z dalších škol (Waldorf, MGO,Tigrid, LF OSU) a rovněž senioři z  Ostravy-Poruby.

V říjnu ještě dokončíme louku v Alzheimer centru. Konkrétně  přidáme zeminu a dosejeme.  .Všem dobrovolníkům upřímně děkujeme, stejně jako společnosti OZO, bez které bychom projekt nemohli realizovat.

Projekt Student v lese se nezastavil ani během prázdnin

Projekt Student v lese se nezastavil ani během prázdnin

Zakládáním motýlích luk pokračoval projekt Student v lese také o prázdninách. Konkrétně jsme  pracovali na plochách u Alzheimer centra ve Vítkovicích a novou louku jsme zakládali u Domu s pečovatelskou službou Horymírova v Ostravě-Zábřehu.

Na louce ve Vítkovicích se bohužel podepsalo počasí, velké vedro část louky doslova spálilo. Část plochy jsme proto znovu oseli.

Nadějně vypadá louka u DPS Horymírova, budeme ji dokončovat v září.

V průběhu prázdnin se do aktivit Studenta v lese zapojilo dvanáct dobrovolníků.

Moc děkuje za podporu společnosti OZO !!!