Rebelové zpívali a tančili v ostravském Alzheimer centru (Home)

Rebelové zpívali a tančili v ostravském Alzheimer centru (Home)

Studenti bohumínského Gymnázia Františka Živného přijeli zazpívat a zatančit dědečkům a babičkám do Ostravy. Konkrétně navštívili klienty Alzheimer centra (HOME) ve Vítkovicích.

Zazpívali jim některé písničky z filmového muzikálu Rebelové a zatančili na melodie z tohoto úspěšného filmu. Vše s nimi nacvičila a při vystoupení je vedla paní profesorka B. Lukšová, na klávesy je doprovázela paní profesorka M. Štěrbová.

Vystoupení mělo úspěch, přineslo klientům radost a pohodu. Studenti jsou zkrátka báječní.

Za spolupráci děkujeme vedení bohumínského gymnázia i Alzheimer centra. Akci jsme připravili v rámci projektu Hodinový vnuk-Mezičasy, který podporuje Moravskoslezský kraj.

Rebelové v Cesmíně

Rebelové v Cesmíně

Babičky a dědečky v domově Cesmína v Bohumíně potěšily muzikálové melodie. Konkrétně písničky  z muzikálu Rebelové , které jim zazpívali studenti Gymnázia Františka Živného Bohumín.

Studenti se tak společně s profesorkami B. Lukšovou (dirigentka) a M. Štěrbovou (klávesy) postarali seniorům o nevšední zážitek. 

Vystoupení mělo ohromný úspěch, písničkami z muzikálu se babičky a dědečkové vrátili do mládí a některé melodie si zazpívali společně se studenty. Velký dík patří studentům, profesorkám, vedení školy i Domova  Cesmína. 

Vystoupení bylo součástí projektu Hodinový vnuk-Mezičasy, podporovaného Moravskoslezským krajem.

Z Bohumína se Rebelové přesunout do Ostravy. Začátkem listopadu zazpívají a zatančí klientům Alzheimer centra. 

Přání seniorům od studentů z Bohumína

Přání seniorům od studentů z Bohumína

Studenti Gymnázia Františka Živného v Bohumíně jsou skvělí! Podobně jako loni ani letos nezapomněli na Den seniorů a vyrobili pro babičky a dědečky v domovech seniorů originální přáníčka. Kartičky s přáním ozdobili kresbami. Hlavně květinami, srdíčky, pohádkovými postavami, zvířátky. Jde o obrázky pro radost, které jistě potěšily babičky a dědečky v domovech.

Celkem jsme 520 obrázků předali v devíti domovech seniorů našeho kraje. V Bohumíně, Ostravě, Orlové a Vítkově.

Děkujeme moc studentům bohumínského gymnázia a paní profesorce Janě Kaňokové, která akci organizovala. Studenti se tak připojili k našemu projektu Hodinový vnuk-Mezičasy, který podporuje Moravskoslezský kraj

Žáci Primaškoly potěšili seniory

Žáci Primaškoly potěšili seniory

Báječný dárek si ke Dni seniorů připravili žáci Primaškoly z Ostravy-Vítkovic. V rámci projektu Hodinový vnuk-Mezičasy nachystaly děti pro babičky a dědečky nevšední pozornost pro radost.

Konkrétně jde o malované kamínky, které pod vedením paní učitelky Bronislavy Jandačkové žáci připravili. A rozhodně šlo o podařené dárky, malované kamínky potvrdily, že mají žáci Primaškoly  výtvarné nadání. 

Nejde o naši první  spolupráci s vítkovickou Primaškolou , už před časem jsme předávali seniorům  obrázky, které děti nakreslily.

Věříme, že barevné kamínky udělaly také velkou radost.

Dostali je babičky a dědečkové v Domově Slunečnice a v Domově seniorů Kamenec. Od nás si žáci Primaškoly zasloužili obrovskou jedničku.

Projekt Mezičasy míří do Dětmarovic

Projekt Mezičasy míří do Dětmarovic

Aktivity Hodinových vnuků a vnuček a rozšiřují do dalších domovů pro seniory. Díky studentkám Lékařské fakulty Univerzity Ostrava jsou naši dobrovolníci nově v Alzheimer centru v Ostravě-Vítkovicích a premiéru budou také v Domově U Kaple v Dětmarovicích.

Za babičkami a dědečky tam začnou chodit na návštěvu studentky ze Střední školy Bohumín. Vnuci a vnučky zpříjemňují klientům v domovech pobyt předčítáním, povídáním,společnou vycházkou  nebo třeba hraním společenských her.

Do projektu Mezičasy se zapojili také studenti z Matičního gymnázia Ostrava, Gymnázia Františka Živného Bohumín, Bezpečnostně právní akademie Ostrava, Primaškoly Ostrava, a také členky Senior klubu Bohumín.

Celkem jde o 47 dobrovolníků a věříme, že se počet během prázdnin ještě zvýší.

Uvedený projekt podporuje Moravskoslezský kraj. 

Prima škola Ostrava je novým partnerem Mezičasů

Prima škola Ostrava je novým partnerem Mezičasů

Babičky a dědečkové v domovech seniorů v Ostravě se mohou těšit na obrázky od dětí. Konkrétně od žáků z Prima školy, což je soukromá základní škola v Ostravě-Vítkovicích. Mimochodem, jde o první soukromou školu svého druhu nejen v Ostravě, ale na celé Moravě. Źáci nakreslí seniorům obrázky pro radost a také napíší pohlednice k narozeninám a svátku. Půjde o pravidelnou aktivitu během celého roku. Prima škola se tak připojila ke studentům, seniorům a dalším dobrovolníkům, kteří se k projektu Mezičasy zapojili.

Záměrem je potěšit a rozptýlit klienty v domovech seniorů obrázky, kvízy, dopisy, omalovánkami nebo třeba videovzkazy. Projekt, který podpořil Moravskoslezský kraj, slouží celoročně už ve třinácti domovech seniorů na severní Moravě a ve Slezsku.

Patrony Mezičasů jsou herci Kamila Janovičová a Marek Lambora.