POČTENÍČKO

Naše Projekty

POČTENÍČKO S BABIČKOU

Jde o  první projekt Spolku Počteníčko. Vznikl  v roce 2012. Seniorky navštěvují každý den děti v nemocnicích a zpříjemňují jim pobyt a léčbu čtením pohádek, příběhů, společenskými hrami a povídáním.

hodinový vnuk

Mezigenerační a dobrovolnický projekt. Studenti středních a vysokých škol navštěvují klienty v domovech seniorů a na hodinu denně se stávají „vnuky“ lidí mimo svou biologickou rodinu. Povídají si, čtou, hrají společenské hry a chodí na vycházk

Křižovkářská liga

Nejrozšířenější projekt Spolku Počteníčko. Aktuálně je už v sedmi krajích.Celoroční luštění křížovek o ceny pro celou kategorii 60+. Oblíbené i v domovech seniorů, kde se zapojují také  lidé s omezenou hybností. Ideální projekt pro zábavu a trénování paměti.

STUDENT V LESE

Společně se studenty středních a vysokých škol  i dalšími dobrovolníky sázíme stromy, uklízíme klestí po kůrovcové kalamitní těžbě, likvidujeme černé skládky a zakládáme motýlí louky,

klub ponožka

Náš další projekt se jmenuje Klub ponožka.  Jde o propojení klubů seniorů , veřejnosti a domovů pro seniory. Jednoduše řečeno, senioři  pomáhají dalším seniorům.

I s námi se mohou cítit bezpečně

Kurz první pomoci se zaměřením senior- vnuk.

Kurz se specializuje na situace, které mohou nastat v domácím prostředí při hlídání vnoučat.

Naši patroni

Marek Lambora

„Samota, se kterou se naši senioři v seniorských domovech potýkají, musí být nemyslitelně náročná, obzvlášť v této situaci a já jsem zastáncem toho, že by nikdo neměl zůstat sám. Stáří je pro mě symbolem moudrosti a odžitých zkušeností, kterým můžeme stále naslouchat. A nejjednodušším a zároveň nejdůležitějším darem naoplátku je předání energie a radosti. A právě to si myslím, že projekty Hodinový vnuk a Mezičasy dělají.“

Kamila Janovičová

„Líbí se mi myšlenka mezigenerační spolupráce a inspirace“

Markéta Konvičková

„Aktivita Hodinový vnuk má svůj smysl a hluboké poslání, které přináší pozitiva oběma generacím. Jsem ráda, že u toho mohu být i já“

Bára Závadová

„Hodinový vnuk je báječným příkladem mezigeneračního propojení, vnuci a prarodiče k sobě jednoznačně patří a báječně se doplňují, vím to z vlastní zkušenosti.“

Naši sponzoři a partneři

MSK-logo -2
MSK-logo -2

Od roku 2013